img

Безплатен семинар за култивирането на бял риган, организират Опитна станция по земеделие в Източните Родопи и НССЗ

27.07.2020

На 29 юли в опитното поле на Опитна станция по земеделие в Източните Родопи – с. Глухар, община Кърджали, ще се проведе информационен семинар на тема „Култивиране на бял риган в Източните Родопи”.

Организатори са Институтът по розата и етеричномаслените култури - Казанлък към Селскостопанска академия и Националната служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис – Кърджали. 

Основните теми на информационния семинар са :

  • Технология на отглеждане на бял риган. Биологични изисквания;
  • Сортове и популация бял риган – демонстрация на опитното поле на Опитна станция по земеделие в Източните Родопи – с. Глухар, община Кърджали;
  • Възможности за подпомагане на земеделските стопани по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства по Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.

Участието в информационния семинар е безплатно и е без предварителна регистрация.

За допълнителни въпроси се свържете с: ТОО – Кърджали на НССЗ; тел. : 0885 873 888 – Галина Николова (координатор на ТОО).

Програма на събитието може да видите тук