img

Анализ на ИАИ: бизнесът на кооперациите е най-стабилен, малките ферми са пред фалит

25.01.2023

През миналата година, с финансовата помощ на Фонда за научни изследвания, екип от Института по аграрна икономика ИАИ на Селскостопанска академия, ръководен от проф. д-р Храбрин Башев, подготви втори доклад, изследващ конкурентоспособността на земеделските ни стопанства от различен юридически тип, информира сайтът Sinor.BG. 

Анализът показва, че с най-висок потенциал за развитие в България и добра конкурентоспособност в момента са кооперациите, следвани от търговските дружества и сдруженията, докато физическите лица се отличават със степен на конкурентност - под нивата на средната за страната. Затова и прогнозите не са никак успокоителни – според икономистите значителна част от фермите на физически лица има опасност са престанат да съществуват в близко бъдеще. Ако не се предприемат своевременно мерки за повишаване на конкурентоспособността им чрез подобряване на управлението и преструктуриране на стопанствата и, ако най-после не започне да се прилага адекватна държавна подкрепа.

Изследването е направено въз основа на анкети сред близо 340 земеделски стопанства, физически лица и кооперации и е изпълнено по проект „Механизми и форми на аграрното управление в България“. Данните за кооперациите показват, че при високо ниво на конкурентоспоколност в селското стопанство, което е над 0,5%, кооперациите са с най-голяма конкурентност – между 0,6% и 0,7%. Веднага след тях са търговските дружества и сдружения, чиято конкурентоспособност е малко над 0,5%. Между 0,3 и 0,5% са стопанствата с добро и средно ниво на конкурентност – тук се нареждат фермите на едноличните търговци – технети стойности са между 0,4% и 0,5%.

В същото време почти 37% от всички физически лица са с ниска конкурентоспособност. И едва 48,7% от тях са с ниво на конкурентоспособност над средната за страната, а почти всяко второ с конкурентоспособност под средната за групата на физическите лица.

        Информацията в уебсайта на Sinor.BG