ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ

ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ

Животновъдни науки е издание на Селскостопанска академия с периодичност шест книжки годишно. Издава се от 1964 г., носител е на орден „Кирил и Методий” І степен. В списанието се публикуват на български и на английски език оригинални изследователски статии, обзори и кратки съобщения от всички области на животновъдната наука: генетика и селекция на домашните животни, екология в животновъдството, технологии за отглеждане на селскостопанските животни, ветеринарна медицина, качество на животинската продукция.


Адрес: София 1113, бул. „Цариградско шосе” 125, блок 1, ет. 2, стая 212

ISSN 0514-7441 (Print)

ISSN 2534-9856 (Online)

Главен редактор: проф. д-р Мая Игнатова

Отговорен редактор: Красимир Пеков

Телефон: +359 897 09 89 04; Мобилен телефон: +359 897 09 89 04

Имейл: jivnauki_sp@abv.bg

http://animalscience-bg.org