img

Проф. дн Стефан Гандев

Телефон: +35932692349 Имейл: instov@abv.bg

През 1987 г. завършва специалността лозаро-градинарство във Висшия селскостопански институт. От 1988 г. започва работа като научен сътрудник в Институт по овощарство - Пловдив. От 2017 г. заема академичната длъжност професор. Има специализации в Белгия и Италия. Професионалните му  интереси са свързани с размножаване, системи за формиране и резитба, генетични ресурси при ореха, производство на стандартен и  сертифициран овощен посадъчен материал отглеждан в контейнери, биологично производство на плодове. Има 108 публикации.  Представител на България в Съвета на Международната организация по градинарска наука и член на комисиите „Генетични ресурси при растенията“  и  „Семкови и костилкови плодове“ към тази организация.  Автор на технология за отглеждане на орех (Juglans regia L.) и на орехови сортове „Васден” и Извор 10 (рацемозен). Директор на Института по овощарство - Пловдив от 2012 г.