img

Доц. д-р Слава Динева

Телефон: +359886248836 Имейл: dineva_slava@abv.bg

Завършва Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, специалност "Технология на водата". Придобива научна степен Доктор в Университет "Проф. д-р Асен Златаров"- Бургас и СНС по "Инженерна химия" при ВАК с Дисертация на тема "Многогодишна динамика на хидрохимични параметри в българската акватория на Черно море". Изследванията ѝ са фокусирани върху динамика на физико-химични параметри на черноморските води, влияние на климатичните изменения върху водните ресурси, езерни води, екосистеми. Има 50 научни публикации, от които 38  самостоятелни и на 4 е първи автор. На английски език са 41 от публикациите и една е на руски език. Има публикации в Тунис, Шотландия, Англия, Турция, Хърватия, Малайзия, Аржентина, Черна гора, Малта, Обединени арабски емирства и Швейцария. Ръководител е на Научния отдел в Института по рибни ресурси – Варна. Член е на Научния съвет по Рибарство и аквакутури и на Експертния съвет по Животновъдство към ССА.