img

Проф. д-р Нели Вълкова

Телефон: +35941693133 Имейл: nelivalkova@abv.bg

Проф. д-р Нели Вълкова е родена в гр. Перник през 1963 г. Завършила е ВСИ – Пловдив, специалност „Полевъдство“. Започва кариерата си като научен сътрудник в Институт по памука и твърдата пшеница – Чирпан. През 1998 г. защитава докторантура с научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“. В периода 2000-2001 г. е научен секретар, а от 2001 г. е директор на Института по полски култури – гр. Чирпан. През 2016 г. заема академичната длъжност професор. Има 7 специализации в чужбина. Автор е на 13 сорта памук и съавтор на 2 монографии и утвърдени технологии за производство на памук. Научен ръководител на двама защитили и двама зачислени докторанти. Има над 90 научни публикации и 20 научно-популярни статии. Участник в редица национални и международни проекти. Член е на Международната регионална научно-изследователска мрежа за научни изследвания по памука за Средиземноморието и Близкия Изток към ФАО и на Съюза на учените в България – клон Ст. Загора.