img

Проф. дбн Иван Атанасов

Телефон: +35929635407 Имейл: ivan_atanassov@abv.bg

В периода 1987-2012 г. полага основите на образователния си ценз в Институт по генетично инженерство (сега Агробиоинститут – АБИ), Селскостопанска Академия, Костинброд, и Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Надгражда го с поредица специализации в: Life Science Center, Japan Tobacco Inc., Yokohama, JAPAN, LRDP, Ecole Normale Superieure de Lyon, FRANCE, International Center of Genetic Engineering and Biotechnology, New Delhi, INDIA, Faculty of Life Sciences, The University of Manchester, UK и DAAD специализация в Institute of Microbiology, Technical University Braunschweig, GERMANY. През последните 5 години е ръководител в изследователски проекти на АБИ, финансирани от ОП „Наука и образоване за интелигентен растеж“, Национален фонд „Научни изследвания“ и  Българо-швейцарска научноизследователска Програма, BSRP 2011 – 2016. Има 85 научни публикации. Участвал е в оценката и анализа на поредица научни политики и научни организации.