img

Доц. д-р Галина Михова

Телефон: +359887984145 Имейл: gmihova@abv.bg

Завършва Висш селскостопански институт, гр. Пловдив (днес Аграрен университет), специалност „Инженер-агроном“. Специализира „Икономика на селското стопанство“. Стартира научната си кариера в Добруджански земеделски институт, гр. Генерал Тошево. Защитава дисертация (2000 г.) по научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“, а през 2012 г. придобива академична длъжност „Доцент“. Специализирала е в областта на селекцията в Краснодарски научно-изследователски институт “П. П. Лукьяненко”, Русия и Шънянски аграрен университет, Китай. Има проведени обучения в Университета по природни науки във Виена, Австрия и Университета на Севиля, Испания. Водещ селекционер е на 10 утвърдени сорта зимен  ечемик и 4 сорта зимна обикновена пшеница. Научните ѝ изследвания са в областите на селекция на зърнено-житни култури, генетични ресурси, физиология и биохимия. Член е на научни екипи на над 10 планови проекти и 4 финансирани от външни организации. Има над 70 научни и научно-приложени публикации. Била е ръководител на отдел “Селекция на зърнено-житни култури“ (2012-2017 г.) и председател на Общото събрание на учените (2018-2020 г.) към ДЗИ, Г. Тошево. Участва в Експертен съвет по “Растениевъдство” към ССА, а от 2018 г. е член на Научен съвет по “Зърнени, фуражни и технически култури“.