img

Доц. д-р Мария Къшева

Директор на Институт по тютюна и тютюневите изделия - Марково

img

Проф. д-р Паномир Ценов

Директор на Научен център по бубарство – Враца

img

Доц. д-р Румен Калев

Директор на Научен център по земеделие – Търговище

img

Доц. д-р Надежда Палова

Директор на Научен център по земеделие - Средец

img

Доц. д-р Цонка Оджакова

Директор на Научен център по животновъдство и земеделие – Смолян