img

Проф. д-р Диян Георгиев

Директор  на Институт по планинско животновъдство и земеделие - Троян

img

Проф. дн Ирена Атанасова

Директор на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров” - София

img

Доц. д-р Катя Узунджалиева

Директор на Институт по растителни генетични ресурси  „К. Малков”, Садово

img

Доц. д-р Ангелина Иванова

Директор на Институт по рибарство и аквакултури - Пловдив

img

Доц. д-р Елица Петрова–Павлова

Директор на Институт по рибни ресурси - Варна

img

Проф. д-р Ивелина Николова

Директор на Институт по фуражните култури - Плевен

img

Доц. д-р Наталия Петровска

Директор на Институт по царевицата - Кнежа

img

Доц. д-р Ганка Баева

Директор на Институт по розата и етеричномаслените култури - Казанлък