img

Проф. д-р Даниела Ганева

Директор на  Институт по зеленчукови култури “Марица” - Пловдив

img

Проф. д-р Драгомир Вълчев

Директор на Институт по земеделие - Карнобат

img

Доц. д-р Галина Дякова

Директор на Институт по земеделие и семезнание  „Образцов чифлик” - Русе

img

Доц. д-р Илияна Кришкова


Директор на Институт по земеделие - Кюстендил

img

Доц. д-р Тодорка Петрова

Директор на Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив

img

Проф. д-р Илиана Начева

Директор  на  Институт по криобиология и хранителни технологии - София

img

Доц. д-р Емил Цветанов

Директор на Институт по лозарство и винарство - Плевен

img

Проф. д-р Нели Вълкова

Директор на Институт по полски култури - Чирпан