Agriacad Academy

Селскостопанска академия

Информация за контакт:

Адрес: Град София 1517, България,  ул. "Суходолска" № 30
Телефони: +359 2 812 75 05
Факс: +359 2 812 75 15
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Отдел „Бюджет и човешки ресурси”
Началник отдел - Ваня Шиварова
Отдел „Финансово-счетоводен”
Началник отдел - Сашка Георгиева
Отдел „Административно-стопански”
Началник отдел Калин Василев

 

Отдел „Наука и образование”
Началник отдел - Людмила Стефанова
Отдел „Международно сътрудничество и връзки с обществеността”                                                                                             

Началник отдел - Евгений Христов

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!