Меню

Новини

Добре дошли!

Селскостопанската академия е организация за научни изследвания, за приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на земеделието, животновъдството и хранителната промишленост.

Осъществява дейността си в рамките на държавната аграрна политика в съответствие с общата селскостопанска политика на Европейския съюз.

Има за цел земеделската наука да се превърне в мощен фактор за модернизация на производството в условията на глобалната икономическа и финансова криза.

Къде сме ние

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!