Стивън ФотоД-р Стивън Мансбридж, старши преподавател по животновъдни науки и биоинформатика в Harper Adams University – Великобритания, посети Земеделски институт - Шумен. Той запозна колектива със своята преподавателска и научна дейност.
Д-р Мансбридж прояви интерес към експерименталната дейност на учените от института свързана със свиневъдството и храненето на моногастрични животни, тъй като изследванията му са насочени към използването на пробиотици, фуражни ензими, хранителни добавки, смилаемост на хранителните вещества при прасета и пилета. Резултатите от проучванията му имат практическо приложение за стимулиране на здравето, производителността и благосъстоянието на животните. Те съвпадат напълно с научните интереси на част от колектива и са добра основа за бъдещи съвместни проекти и публикации.

Д-р Мансбридж е член на Британското дружество по животновъдни науки, на Британската академия за висше образование (FHEA) и на Кралското общество по биология (MRSB).
Визитата на д-р Мансбридж се осъществи по програма Еразъм+ и е продължение на сътрудничеството между двете научни организации, което стартира преди няколко години. Това сътрудничество беше развито чрез участието на д-р Пол Роуз и д-р Васил Пиргозлиев от Университета Хърпър Адамс в три поредни години в традиционната международна научна конференция в ЗИ Шумен Очаква се с интерес участието на д-р Стивън Мансбридж в IX-та годишна конференция с международно участие “ИНОВАЦИИ В АГРАРНАТА НАУКА ЗА ЕФЕКТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ” на 27-28 септември 2018 година в Земеделски институт - гр. Шумен, когато ще представи последните си проучвания и резултатите от тях.