На 5 декември (вторник) 2017 г. за поредна ще се отбележи Световният Ден на почвата. Тази година темата на Деня е „Грижата за планетата започва от почвата”.
Събитието ще започне от 11 часа в Национален музей „Земята и Хората”, ул. „Черни Връх” № 4, София.
Мероприятието е организирано от Селскостопанска академия, Национален музей „Земята и Хората”, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” и Българско почвоведско дружество.
Решаващата роля на почвата за постигане на целите на хилядолетието за устойчиво развитие и нулев глад и предвид огромните предизвикателства пред нейното устойчиво управление и опазване, Общото събрание на ООН, с резолюция на 68-та сесия от 20 декември 2013 г. взе решение на 5 декември да бъде отбелязван ежегодно
За изминалите години Световният Ден на почвата се превърна във важен ден от календара на ООН с организирането на събития, посветени на почвата, в над 150 страни по целия свят.

                                                                                                 

ПРОГРАМА
СВЕТОВЕН ДЕН НА ПОЧВАТА
5 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

11.00 ОТКРИВАНЕ
ЧАВДАР НАЧЕВ Директор на Национален музей „Земята и хората”
СВЕТЛА РУСЕВА Директор на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров”


11.05-11.30 ПОЗДРАВЛЕНИЯ
11.30-11.45 ГЛОБАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПОЧВИТЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА – проф. СВЕТЛА РУСЕВА, Директор на ИПАЗР „Никола Пушкаров”
11.45-12.00 ПОЧВИ ЗА УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНА И ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ – РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА НА ВИСОКО РАВНИЩЕ НА ЕСТОНСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС – проф. ВАСИЛ НИКОЛОВ, председател на Селскостопанска академия
12.00-12.15 ПОЧВИТЕ, ЗЕМЯТА И ХОРАТА – НАША ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ – проф. МЕТОДИ ТЕОХАРОВ, Председател на Българско почвоведско дружество
12.15-12.30 НАЦИОНАЛНИ ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ В СИСТЕМИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕ – проф. ТОТКА ТРИФОНОВА, ИПАЗР „Н. Пушкаров”
12.30-12.45 Връчване на ленти за академична длъжност на ИПАЗР „Н. Пушкаров” на учените, хабилитирани през 2017 г.
12.45-13.00 Откриване на ИЗЛОЖБА „ГРИЖАТА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ЗАПОЧВА ОТ ОПАЗВАНЕТО НА ПОЧВАТА”
13.00-14.00 КОКТЕЙЛ

В дните на изложбата „ГРИЖАТА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ЗАПОЧВА ОТ ОПАЗВАНЕТО НА ПОЧВАТА” от 5 до 14 декември 2017 г., ще бъдат прожектирани научно-популярни филми „Почвите в България”, „Ерозия на почвите”, „Подкрепи Световния ден на почвата и Международната година на почвите” и „Почвата говори с гласа на Едуард Нортън”