Меню

Селскостопанска академия е водещ координатор при подготовка и изпълнение на проект „Научна инфраструктура за изследване и иновации в земеделието  и храните”, (RINA, Research, Innovation, Agriculture) от Национална пътна карта за научна инфраструктура на Република България (2017-2023г.).

За изпълнение на дейностите по проекта е подписан Договор за партньорство от 11.01.2018г., който  ангажира 5 партньори (научни, образователни и административни организации) за изпълнение на проект RINA :

  • ССА с 25 институти, наречени в договора структурни звена;
  • Българска агенция за безопасност на храните -БАБХ;
  • Аграрен университет – Пловдив;
  • Тракийски университет – Стара Загора;
  • Лесотехнически университет – София;

Повече информация за проект  RINA  може да видите тук.

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!