Меню

Институт по животновъдни науки, Костинброд

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност “ДОЦЕНТ”.

Професионално направление: ш. 6,3 „Животновъдство”

Научна специалност: Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването

Научно жури:

Материали на кандидата:

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!