Меню

Институт по животновъдни науки, Костинброд

за нуждите на Опитна станция по бубарство и земеделие, Враца

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност “ДОЦЕНТ”.

Професионално направление:ш. 6,3 „Животновъдство”

Научна специалност: Специални отрасли (буби)

Научно жури:

Материали на кандидата:

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!