Меню

Земеделски институт - Шумен

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност “ДОЦЕНТ”

Професионално направление: 6.3 Животновъдство

Научна специалност: Овцевъдство и козевъдство

Научно жури:

Материали на кандидата:

 

 

 

 

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!