Меню

Институт по земеделие – Карнобат

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност "ДОЦЕНТ"

Професионално направление: ш. 6.2. Растителна защита

Научна специалност: Растителна защита

Научно жури:

Материали на кандидата:

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!