Меню

Институт за изследване и развитие на храните - Пловдив

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност “ДОЦЕНТ”

Професионално направление: 5.12 Хранителни технологии

Научна специалност: Хладилна технология на хранителните продукти

Научно жури:

Материали на кандидата:

 

 

 

 

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!