Меню

ИПЖЗ - Троян

Процедура за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ".
Професионално направление: 6.3. Животновъдство
Научна специалност: " Говедовъдство и биволовъдство"

 

Научно жури:

  1. Проф. д-р Васил Стоименов Николов - рецензия
  2. ДПроф. дн Марин Методиев Тодоров - рецензия
  3. Проф. дн Видьо Стоянов Видев - становище

  4. Проф. д-р Вергиния Малинова Гайдарска - становище
  5. Проф. д-р Жеко Петков Жеков – становище
  6. Проф. д-р Петко Илиев Петков – становище
  7. Доц. д-р Румен Йовчев Калев – становище

Материали на кандидата: 


Резюмета
Приноси 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!