Меню

ИКХТ – София
Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ”
Професионално направление - 5.12 Хранителни технологии
Научна специалност: Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)

 

Научно жури:

  1. Проф. дсн Гюрга Стефанова Михайлова - Рецензия
  2. Доц. д-р Мария Дончева Донева-Николова - Рецензия
  3. Проф. д-р Мая Миткова Игнатова - Становище

  4. Проф. д-р инж. Стефка Петрова Киркова – Становище
  5. Доц. д-р Пенко Найденов Зунев - Становище
  6. Доц. д-р Илияна Анастасова Петрова - Становище
  7. Доц. д-р Светла Максимова Дянкова – Становище

Материали на кандидата: 


Резюмета
Приноси

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!