Меню

Институт по рибарство и аквакултури, Пловдив

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ"

 

Научно жури:

  1.  доц. д-р Б. Узунов - рецензия
  2. Проф. дбн Мая Стойнева - рецензия
  3. Доц. д-р Добри Иванов- становище

  4. Доц. д-р Ю. Атанасова- становище
  5. Проф. дбн Д. Пеев - становище
  6. Проф. д-р Ал. Ташев - становище
  7. Проф. д-р Димчо Иванов – становище

Материали на кандидата: 


Резюмета
Приноси

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!