Меню

 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – СТАРА ЗАГОРА

 

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност
„ДОЦЕНТ“
Професионално направление: 6.3. Животновъдство
Научна специалност: „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването“

 

Научно жури:

Материали на кандидата:

1. Резюмета на научни публикации

2. Приноси

3. Цитирания

 

 

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!