Меню

ИКХТ - София
Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ"
Професионално направление – 5.12 Хранителни технологии
Научна специалност – Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини

 

Научно жури:

  1. Проф. дсн Любомир Крачунов Ангелов – рецензия
  2. Доц. д-р Светла Захариева Илиева - рецензия
  3. Проф. дсн Тодор Димитров Димитров – становище

  4. Проф. д-р Стефка Петрова Кирква - становище
  5. Доц. д-р Венета Цветкова Петрова – становище
  6. Доц. д-р Илиана Анастасова Петрова - становище
  7. Доц. д-р Петя Христофорова Иванова - становище

Материали на кандидата: 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!