Меню

ИПАЗР ”Н. Пушкаров”- София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ"
Професионално направление - 6.1. Растениевъдство
Научна специалност - Почвознание

 

Научно жури:

  1. Проф. дсн Божидар Крумов Георгиев - рецензия
  2. Проф. дсн Людмила Димитрова Малинова – рецензия
  3. Проф. д-р Стефан Леонидов Цаковски – становище

  4. Проф. д-р Венета Найденова Кръстева – Пенкова - становище
  5. Проф. д-р Мая Дачкова Стефанова – становище
  6. Доц. д-р Евлоги Георгиев Марков - становище
  7. Доц. д-р Иванка Иванова Йорданова - становище

Материали на кандидата: 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!