Меню

Земеделски институт-Шумен
Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент",
Професионално направление: 6.1 Растениевъдство
Научна специалност: Селекция и семепроизводство на културните растения

 

Научно жури:

  1. Проф. дсн Илия Иванов Учкунов - рецензия
  2. Проф. д-р Даниела Върбанова Кертикова - рецензия
  3. Проф. д-р Танко Пеев Колев - становище

  4. Доц.д-р Анелия Илиева Кътова - становище
  5. Доц. д-р Пламен Атанасов Маринов-Серафимов - становище
  6. Доц. д-р Веселин Йорданов Дочев - становище
  7. Доц. д-р Драгомир Пламенов Димитров - становище

Материали на кандидата: 

Приноси
Резюмета

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!