Меню

ИПАЗР -София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ"
Професионално направление 6.1 „Растениевъдство”
Научна специалност " Почвознание "

 

Научно жури:

  1. Проф. д-р Ира Вълкова Станчева - рецензия
  2. Доц. д-р Илко Генчев Димитров – рецензия
  3. Проф. д-р Светла Маринова Гарванска - становище

  4. Проф. д-р Иванка Георгиева Митова - становище
  5. Проф. д-р Димитър Славов Димитров – становище
  6. Проф. д-р Методи Теохаров Костадинов
  7. Доц. д-р Емилия Христова Велизарова - становище

Материали на кандидата: 

Приноси
Резюмета

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!