Меню

ИПАЗР "Н. Пушкаров"

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност "Доцент"
Професионално направление: 6.1 Растениевъдство
Научна специалност : Почвознание

 

Научно жури:

  1. Проф. дсн инж. Никола Вичев Колев – рецензия
  2. Проф. д-р Райна Стефанова Дилкова – рецензия
  3. Проф. д-р Светла Симеонова Русева – становище

  4. Проф. дсн Николай Славов Динев – становище
  5. Проф. дсн инж. Иван Стефанов Върлев – становище
  6. Проф. дбн Илия Димитров Христов – становище
  7. Доц. д-р Ангелина Тодорова Даскалова – становище

Материали на кандидата: 

Приноси
Резюмета

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!