Меню

ИИРХ – Пловдив
Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ"

Професионално направление: 5.12 Хранителни технологии
Научна специалност: Технология на плодовите и зеленчуковите консерви

 

Научно жури:

  1. Проф. дтн Стефан Петров Дичев - рецензия
  2. Доц. дтн Кирил Михалев Михалев - рецензия
  3. Проф. д-р Кънчо Минчев Коларов - становище
  4. Проф. д-р Минчо Стоянов Минчев - становище
  5. Доц. д-р Венцислав Борисов Ненов - становище
  6. Доц. д-р Боряна Петрова Бръшлянова - становище
  7. Доц. д-р Петя Христофорова Иванова- становище

Материали на кандидата: 

Приноси
Резюмета

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!