Меню

Добруджански Земеделски Институт – Генерал Тошево
Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“
Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Научна специалност: Селекция и семепроизводство на културните растения

 

Научно жури:

  1. Проф. д-р Николай Ангелов Ценов – рецензия
  2. Проф.дн Пенко Петров Спецов – рецензия
  3. Проф.дсн Димитър Дойнов Генчев – становище
  4. Проф. д-р Нуреттин Тахсин Тахсин – становище
  5. Доц.д-р Галина Марчева Михова – становище
  6. Доц.д-р Христофор Кирчев Кирчев – становище
  7. Доц.д-р Ваня Атанасова Делибалтова – становище

Материали на кандидата: 

Приноси
Резюмета

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!