Меню

Институт по царевицата, Кнежа

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност "ДОДЕНТ"
Професионално направление 6.1 „Растениевъдство”
Научна специалност "Растениевъдство"

 

Научно жури:

  1. Доц. д-р Димитрина Йотова Илчовска - рецензия
  2. .Проф. д-р Дочка Ценова Димова - рецензия
  3. Доц. д-р Пенка Желязкова Вълчинкова - становище
  4. Доц. д-р Георги Йорданов Йорданов - становище
  5. Доц. д-р Люба Иванова Глогова - становище
  6. Проф. дсн Кирил Николов Христов – становище
  7. Проф. дсн Дияна Лилова Светлева -становище

Материали на кандидата:

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!