Меню

ИЖН - Костинброд

Процедура за провеждане на конкурс за заемане
на академична длъжност „Доцент”

Професионално направление – 3.8. Икономика

Научна специалност – Икономика и управление (селско стопанство - животновъдство)

Научно жури:

Материали на кандидата:

 

 

 

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!