Меню

Добруджански земеделски институт- Генерал Тошево

Процедура за провеждане на конкурс за заемане
на академична длъжност „Доцент”

Професионално направление – 6.2. Растителна защита

Научна специалност – Растителна защита (фитопатология)

Научно жури:

Материали на кандидата:

1. Пубикации

2. Резюмета

3. Приноси

 

 

 

 

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!