Меню

Институт по аграрна икономика - София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност “ПРОФЕСОР”

Професионално направление: 3.8 Икономика

Научна специалност: Икономика и управление (на земеделските стопанства)

Научно жури:

Материали на кандидата:

 

 

 

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!