Меню

 

Институт по тютюна и тютюневите изделия – Марково

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност “Професор” Професионално направление – 5.12 Хранителни технологии
Научна специалност – Технология на тютюна и тютюневите изделия

Научно жури:

Материали на кандидата

 

 

 

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!