Меню

Земеделски Институт - Шумен

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР"

Професионално направление: 6.3 Животновъдство

Научна специалност: Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаване.

Научно жури:

 1.Проф. д-р Мая Миткова Игнатова - рецензия

2.Проф. дсн Мария Георгиева Иванова - рецензия

Проф. д-р Валентин Яков Кацаров - рецензия

4. Проф. д-р инж. Теодора Людмилова Попова - становище

5. Доц. д-р Валентин Дойчев Дойчев - становище

6.  Доц. д-р Данаил Митев Кънев - становище

7. Доц. д-р Маринчо Стойнов Киров - становищ

 

Материали на кандидата

 

Резюмета 1

Резюмета 2

Рез.кон.

Приноси

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!