Меню

ИПАЗР ”Н. Пушкаров” – София

Процедура за заемане на академичната длъжност " ПРОФЕСОР "
Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Научна специалност: " Почвознание "

Научно жури:

 1.Проф. д-р Мартин Димитров Банов- рецензия

2.Проф. дсн Божидар Крумов Георгиев - рецензия

Проф. д-р Димитранка Иванова Стойчева – рецензия

4. Проф. дсн Николай Славов Динев – становище

5. Проф. д-р Маргарита Пенчева Мондешка – становище

6.  Проф. дсн Ирена Димитрова Атанасова - становище

7. Доц. д-р Рада Тодорова Попова - становище

 

Материали на кандидата

 

Резюмета

Приноси

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!