Меню

ИКХТ – София
Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР”
Професионално направление - 5.12 Хранителни технологии
Научна специалност: Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)

Научно жури:

 1. Проф. д-р инж. Стефка Петрова Киркова - Рецензия

2. Доц. д-р Светла Захариева Илиева - Рецензия

 3 .Проф. дтн Цонка Иванова Годжевъргова - Рецензия

 4.  Проф. дсн Тодор Димистро Димитров - становище

 5.  Проф. дбн Любомир Крачунов Ангелов - Становище

6.  Доц. д-р Илияна Анастасова Петрова - Становище

 7. Доц. д-р Светла Максимова Дянкова - Становище

 

Материали на кандидата

 

Резюмета 

Приноси

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!