Меню

Земеделски институт – Стара Загора
Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР“
Професионално направление: 6.3. „Животновъдство“
Научна специалност: „Овцевъдство и козевъдство“

Научно жури:

 1. Проф. дсн Радослав Иванов Славов – ТрУ, Стара Загора – рецензия

2. Проф. дсн Димитър Иванов Гудев – пенсионер, София – рецензия

 3 .Проф. дсн Десимир Николов Неделчев – пенсионер, София – рецензия

4.Проф. дсн Живко Асенов Кръстанов – ЗИ, Стара Загора – становище

 5.  Проф. д-р Магдалена Георгиева Облакова – ЗИ, Стара Загора – становище

6.  Проф. д-р Емилия Тоскова Райчева – ИЖН, Костинброд – становище

 7.Доц. д-р Невяна Живкова Станчева – ЗИ, Шумен – становище

 

Материали на кандидата

 

Резюмета и научни публикации

Приноси

 

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!