Меню

Институт по царевицата – Кнежа
Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност "Професор ",
Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Научна специалност: „Селекция и семепроизводство на културните растения"

Научно жури:

 1.Проф. дсн Николай Ангелов Ценов - рецензия

2. Проф. д-р Даниела Върбанова Кертикова - рецензия

Доц. д-р Георги Йорданов Йорданов - рецензия

4.Проф. дсн Иван Тодоров Панайотов - становище

5.Проф. дсн Росица Борисова Бъчварова - становище

 

6. Доц. д-р Люба Иванова Глогова - становище

 

7.Доц. д-р Мирослава Михайлова Христова-Чербаджи - становище

 

Материали на кандидата

 

Резюмета

 

Приноси

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!