Меню

ЗИ – Стара Загора
Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност "ПРОФЕСОР"
Професионално направление - 6.3. „Животновъдство“
Научна специалност - „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването“

Рецензии:

   1Проф. дсн Светлин Генов Танчев – рецензия

2. Проф. д-р Васко Тодоров Герзилов – рецензия

3. Доц. дсн Димитър Николов Белоречков – рецензия

 

 

Становища:

4 Проф. дсн Живко Асенов Кръстанов – становище

5.  Проф. д-р Стайка Станева Лалева – становище

6. Проф. д-р Петя Колева Славова – становище

7. Проф. дн Атанас Генчев Генчев – становище

 

Материали на кандидата

 

Приноси
Резюмета на публикациите

 

 

 

 

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!