Меню

ИПЖЗ - Троян
Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност "ПРОФЕСОР"
Професионално направление - 6.1. Растениевъдство
Научна специалност - „Фуражно производство. Ливадарство “

Рецензии:

   1Проф. дн Димитър Христов Павлов - рецензия

2. Проф. д-р Даниела Върбанова Кертикова - рецензия

3. Проф. д-р Вилиана Маринова Василева - рецензия

 

 

Становища:

4 Проф. д-р Нуреттин Тахсин Тахсин - становище

5.  Доц. д-р Ценка Жекова Желязкова - становище

6. Доц. д-р Галина Красимирова Найденова - становище

7. Доц. д-р Кера Атанасова Стоева - становище

 

Материали на кандидата

 

Автобиография
Цитирания
Приноси
Резюмета на публикациите

 

 

 

 

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!