Меню

Институт по царевицата - Кнежа
Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност "ПРОФЕСОР"
Професионално направление - 6.1. Растениевъдство
Научна специалност - „Общо земеделие“

Рецензии:

   1Проф. д-р Методи Теохаров Костадинов– Рецензия

2. Проф. дн Тодор Симеонов Кертиков– Рецензияя

3. Проф. д-р Иван Стоянов Жалнов – Рецензия

 

 

Становища:

4 Проф. д-р Иван Димитров Спасов– Становище

5.  Проф. д-р Танко Пеев Колев– Становище

6. Доц. д-р Стефан Владимиров Вълчинков– Становище

7. Доц д-р Христина Борисова Георгиева– Становище

 

Материали на кандидата


• Резюмета
• Основни приноси

 

 

 

 

 

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!