Меню

ИФК – Плевен
Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност "ПРОФЕСОР"
Професионално направление - 6.1. Растениевъдство
Научна специалност - „Растениевъдство“

Рецензии:

   1. Проф. дсн Димитър Христов Павлов – Рецензия

2. Проф. д-р Нуреттин Тахсин Тахсин– Рецензия

3. Проф. д-р Иван Дянков Пачев – Рецензия

 

 

Становища:

4 Доц. д-р Георги Йорданов Георгиев – Становище

5.  Проф. д-р Вилиана Маринова Василева – Становище

6. Доц. д-р Мима Миркова Илчовска – Становище

7. Проф. д-р Танко Пеев Колев – Становище

 

Материали на кандидата


• Резюмета
Авторска справка за приносите

 

 

 

 

 

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!