Меню

ИФК – Плевен

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност "ПРОФЕСОР"
Професионално направление - 6.1. Растениевъдство
Научна специалност - „Селекция и семепроизводство на културните растения“

Рецензии:

   1Проф. д-р Даниела Върбанова Кертикова – Рецензияя

2. Проф. дсн Дияна Лилова Светлева – Рецензия

3. Проф. д-р Дочка Ценова Димова – Рецензия

 

 

Становища:

4 Проф. д-р Бистра Янева Димитрова-Атанасова – Становище

5.  Проф. д-р Цветан Тодоров Кикиндонов – Становище

6. Доц. д-р Анна Викторовна Илиева – Становище

7. Доц. д-р Димитрина Йотова Илчовска – Становище

 

Материали на кандидата


• Резюмета
• Авторска справка за приносите

 

 

 

 

 

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!