Меню

ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – СТАРА ЗАГОРА

 

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност
„ПРОФЕСОР“

Професионално направление: „Животновъдство“, шифър 6.3.

 

Научна специалност: „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването“Научно жури:

Материали на кандидата

 

 

 

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!