Меню

 

ДЗИ – Генерал Тошево

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „Професор“
Професионално направление 6.1 Растениевъдство
Научна специалност: Общо земеделие

Рецензии:

   1.Проф. дн Димитър Дойнов Генчев - Рецензия

2. Проф. дн Тодор Симеонов Кертиков - Рецензия

3.Проф. д-р Тотка Тодорова Митова-Трифонова - Рецензия 

Становища:

4 Проф. д-р Емил Антонов Пенчев - Становище

5. Доц. д-р Иван Димитров Спасов - Становище

6. Доц. д-р Христофор Кирчев Кирчев - Становище

7. Доц. д-р Петър Стоянов Янков - Становище

 

 

Приноси

 

 

 

 

 

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!