Меню

Институт по животновъдни науки - Костинброд
Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност "Професор",
Професионално направление: 6.3. Животновъдство
Научна специалност: „Качество на животинската продукция (месо и месни продукти)“

Научно жури:

Материали на кандидата

 

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!